Enzim Nedir?

Neden AHSA Organik Ürünleri?

Ürünlerimiz

AHSA Hakkında

AHSA Organik Ürünler, yaprak gübresi üretimi yapmakta olup, tarım sektörüne hizmet etmektedir. AHSA Organik Ürünler, İbrahim Sadık Uysal tarafından kurulmuş bir aile şirketidir.

Enzim içerikli organik gübre üretimi için uzun yıllar araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar sonucunda, enzim içerikli organik gübre geliştirilerek, formüle edilmiştir. Araştırmalarımız ve uygulamalarımız sonucunda, yaprak gübrelerinin bitki üzerinde dengeleyici ve besleyici etkisinin çok yüksek olduğu görülmüştür.

Yıllarca yaptığımız bu araştırmalar ve denemeler sonucunda, kendi buluşlarımızla geliştirdiğimiz karışım ve preperatlarımızın, buğday ve diğer bitkiler üzerinde performansları gözlemlenmiş ve başarılı sonuçlar alınınca, imalatına geçilmiştir.

Tüm Ürünlerimiz Aktif Organik Bileşiklerden üretilmiştir.

Enzim Nedir?

Organik katolizer olarak bilinirler. Doğal olarak inorganik katalizörlerin pek çok özelliğine sahiptirler. Enzimler genelde bitkilerde tepkime hızını 10 23 kat arttırırlar. enzimler güç ve protein depolarıdır. Doğal koşullar altında enzimlerde ideal katalizörlerin özelliğini gösterirler. Bitki hücrelerinde cereyan eden tepkimelerin büyük bir bölümü enzim yokluğunda tepkimelerde denge çok yavaş olur. bu nedenle enzimler tepkimlerin her iki yöne doğru gelişimini hızlandırdığı gibi tepkimelerde dengenin çok hızlı şekilde oluşmasını sağlar. enzimler belli bir tepkimede katalizör görevi yapar. Az miktarı bile biyolojik tepkimelerin katalize edilmesi için yeterlidir. Bu nedenle AHSA Organik ürünlerinin enzim içerikli olmaları sebeplerden birisidir.

Tanıtım Videomuz

Organik Gübrelerimizle;

Meyvelerin Büyümesini, Olgunlaşmasını ve Renklenmesini sağlarız,

Bitkinin geninde var olan kalite ve verim artışını ortaya çıkarırız,

Yeni yılın meyve ve yaprak gözlerinin yapımını hızlandırırız,

Bitkilerin Demir, Çinko ve Mangan eksikliğini gideririz,

Zor hava şartlarda meydana gelen ürünlerin üzerindeki berelerin kapanmasını hızlandırırız, Bitki yapısına girdiğinde katalizör görevi sağlarız, Meyve ve Sebzeye sertlik, Güç ve Kuvvetlendiririz.

Neden AHSA Organik?

Ürünlerimizin tamamı bitkilerin ihtiyacına göre kök ve yapraktan verilebilmektedir. Bitkilerde performansı arttıracak maddeleri sadece kökten vererek başarı sağlanmaz. Çünkü toprak tuzluluğu, PH dengesizliği, kök hastalığı ve toprağın yöresel ısı durumu gibi etkenler bu elementin alınımını engelleyebilir.


Bu yüzden bu elementlerin yapraktan alınması yoluna gidilmiştir.Yaprak gübresi 1.mikro elementli yaprak gübresi (demir, mangan, çinko,b akır, bor, molibden v.b.elementleri içerir.) 2.makro elementli yaprak gübreleri (azot, fosfor, potasyum v.b.elementleri içerir.)


Bitki yapısına uygun bir organik maddeyle şelatlanmış (organik maddeye bağlanmış) mikro elementin yapraktan bir veya iki kez uygulanmasıyla bitkinin mikro element ihtiyacı tamamen giderilir. Makro elemente ihtiyacı ise mikrodan daha fazladır. Makro elementlerin bitkinin ihtiyacını giderene kadar verebilmek için çok sayıda uygulama gerekir.


Ürünlerimizin tamamının işlevi baş bileşikleri üretebilme imkanlarını yaratacak, üretimini arttıracak bitkinin fizyolojisindeki baş bileşiklerin ona üretilmiş olarak sunulmasıdır. Örneğin bitkinin doğasındaki normal şartlardaki verime ulaşmak demektir. Bitkiler yaprak fabrikalarında baş bileşiklerini yapmadan kök, sürgün çiçek meyve v.b. üretimine geçemezler.


Enzim içerikli Organik Gübrelerimiz, bitkilerin ürettikleri baş bileşikleri içerdiğinden bitki yapısına girdiğinde katalizör görevi yapar. Baş bileşiklerin üretimini hızlandırır, bitkilerin genetiğinde var olan kalite ve verimin en yüksek değerde ortaya çıkmasını sağlar.TARIMDA ORGANİĞE DÖNÜŞ

Doğa Dostu Organik Ürünler